Excursie Krijgsmacht

In samenwerking met FHTL hebben we weer een excursie naar de krijgsmacht georganiseerd.
Op Donderdag 5 oktober gaan we op bezoek gaan bij het opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn. We zullen daar ervaringen horen uit het werkveld van een aalmoezenier.
We verzamelen om 10:00 uur bij de poort van de kazerne, de eindtijd zal ongeveer om 15:00 uur zijn.
Je kunt je aanmelden via info@sv-adinterim.nl (voor 26 september).